headImagine
Home ADDO Activitati Galerie foto Mnemosyne Contact Legaturi utile
Despre Mnemosyne Aria de acoperire Volume Membrii redactiei Instructiuni pentru autori

Instrucţiuni pentru autori

Revista Mnemosyne este publicaţia anuală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă OPTIM.
În revistă se pot publica lucrări originale in extenso, note, recenzii, informări, anunţuri, etc. Autorii lucrărilor vor primi gratuit 10 extrase.

Vă rugăm ca articolele să fie realizate în format Microsoft Word şi să fie predate pe suport electronic sau ca ataşament la e-mail.
       Textul se redactează în limba română.
       Titlul lucrării va fi prezentat în limbile română şi engleză.
       Titlul lucrărilor şi numele autorilor nu se scriu cu majuscule.
       Toate lucrările originale, vor fi însoţite de un rezumat în limba engleză de maxim 10-15 rânduri.
       Lucrările trebuie să conţină un rând de cuvinte cheie.


Acord de cedare a drepturilor de autor

Coperta Mnemosyne
print ISSN:2068 - 7117

Conţinutul lucrării se structurează după dorinţa autorului. Pentru lucrările originale, recomandăm modelul: rezumat, cuvinte cheie, introducere, material şi metode, rezultate şi discuţii (concluzii, mulţumiri, etc.), bibliografie.
        De asemenea nu trebuie să lipsească adresa completă a autorului(ilor).
        Nu există o limitare a numărului de pagini, dar rugăm autorii să fie concişi, iar lucrările să fie scrise la un rând cu Times New Roman 12.

Pentru ilustraţii, se acceptă imagini în formate standard (jpg, gif, tiff). Imaginile trebuie trimise în fişiere separate. Graficele realizate în Excel trebuie să fie trimise separat în fişiere Excel.
      Textul lucrării va cuprinde referiri la figuri şi tabele notate prin (fig. 1) sau (tabelul 1). Pot fi utilizate fotografii alb-negru sau color, dar costul reproducerii color este limitat de bugetul publicaţiei.
        Denumirile latineşti (gen, subgen, specie, subspecie) se scriu cu caractere italice, atât în textul lucrării, cât şi în bibliografie. Stilul italic este rezervat doar denumirilor latineşti. Nu se admite utilizarea acestui stil - pentru alte sublinieri se va utiliza stilul bold. Denumirile supragenerice (trib, familie, suprafamilie, ordin, clasă) nu se scriu cu caractere italice.
       Prima menţionare a unei specii în text, trebuie să fie urmată de numele integral al autorului taxonului şi anul publicării descrierii, de exemplu: Parnassius mnemosyne (LINNAEUS, 1758). Numele autorilor citaţi în text şi în bibliografie se scriu cu stilul SMALL CAPS.

La citarea bibliografiei, se introduce obligatoriu autorul şi anul, de exemplu: NICULESCU 1975, sau FORSTER W. & WOHLFAHRT A. 1955. Între autor şi an nu se pune virgulă.
Bibliografia se va scrie după modelul:
    a) pentru lucrări apărute în reviste:
AUTOR (fără virgulă între numele şi prenumele autorului, doar între autori diferiţi atunci când sunt mai mulţi). Anul. Titlul lucrării. Numele revistei (prescurtarea în accepţiune internaţională), volum (fascicula): pagini.
Exemplu: 
            POPESCU-GORJ A. 1987. La liste systematique revisée des espèces de Macrolépidoptères mentionnées dans la faune de Roumanie. Mise á jour de classification et nomenclature. Trav. Mus. Hist. nat. „Grigore Antipa". Bucarest. 29: 69-123.
    b) pentru cărţi: AUTOR. Anul. Titlul. Editura, Localitatea de editare.
Exemplu:
             RÁKOSY L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Staphia, Linz.


sus
Home  ADDO Activitati Galerie foto Mnemosyne Contact Legaturi utile