headImagine
Acasa ADDO Activitati Simpozioane Mnemosyne Galerie foto Contact Legaturi utile
ro change to english version

Scop:

Promovarea atitudinii de respect faţă de natură, protecţia mediului şi susţinerea unor programe moderne de educaţie ecologică, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile.


Obiective:

- Promovarea interesului public faţă de cunoaşterea şi conservarea naturii, desfăşurarea de activităţi de educaţie ecologică şi de informare în domeniul protecţiei mediului.

- Iniţierea şi întreţinerea unor contacte durabile cu persoane fizice şi juridice sau alte organizaţii de profil naţionale şi internaţionale, prin promovarea schimburilor permanente de opinii şi informare reciprocă asupra activităţilor şi rezultatelor obţinute.

- Realizarea şi publicarea de materiale informative, educative şi ştiinţifice, organizarea de expoziţii, colocvii, simpozioane, consfătuiri şi alte manifestări având ca obiectiv dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului.

- Monitorizarea şi implementarea unor măsuri concrete de protecţie şi conservare a biodiversităţii.

- Elaborarea şi efectuarea unor studii de impact, modelare şi prognoză ecologică.

- Identificarea şi susţinerea înfiinţării de noi arii protejate, reconstrucţia ecologică şi administrarea ariilor protejate.

- Desfăşurarea de alte activităţi care contribuie la dezvoltarea durabilă, protecţia şi conservarea mediului şi biodiversităţii.

- Iniţierea, organizarea, atragerea de fonduri, finanţarea cercetării ştiinţifice, realizarea propunerilor şi implementarea programelor şi proiectelor specifice protecţiei mediului.

- Monitorizarea aplicării legislaţiei specifice şi acordarea de sprijin şi consultanţă în domeniu organismelor cu atribuţii în protecţia mediului.

- Elaborarea de proiecte şi sprijinirea altor organizaţii, persoane fizice şi juridice în redactarea, realizarea şi implementarea proiectelor.

- Cumpărarea, concesionarea, închirierea sau leasing-ul de bunuri imobiliare pentru constituirea, managementul, monitorizarea, studierea şi conservarea rezervaţiilor naturale şi a biodiversităţii.

- Participarea la luarea deciziilor pe plan local şi naţional în legătură cu activităţile care ar putea avea implicaţii destabilizatoare asupra mediului şi la elaborarea şi aplicarea strategiilor în domeniul protecţiei mediului. Scurt istoricAsociaţia pentru Dezvoltare Durabilă OPTIM, a fost constituită la 2 aprilie 2007 şi înregistrată la Judecătoria Botoşani cu nr. 41 din 18 aprilie 2007.
La baza constituirii ADDO

1. Cercul entomologic PRO NATURA înfiinţat în anul 1993 la Grupul Şcolar Dimitrie Negreanu Botoşani.

2. Cercul PRIETENII NATURII înfiinţat în anul 2000 la Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani.

Chiar dacă nu au avut personalitate juridică, ambele cercuri, prin reprezentanţii lor, au desfăşurat o intensă activitate, pe plan local, naţional şi internaţional. Între timp o parte din membrii cercurilor au devenit specialişti în domeniu: ingineri în ingineria mediului, profesori de biologie etc.

sus
Acasa ADDO Activitati Simpozioane Mnemosyne Galerie foto Contact Legaturi utile